Wat beweegt mij?

Hieronder enkele terugkerende thema’s die drijfveren vormen in mijn leven en werken.

Kennis delen
Het delen van kennis loopt als een rode draad door mijn leven. Wat ik gelezen en geleerd heb wil ik graag delen met klanten en collegae. Ik wil ook anderen laten profiteren van wat ík ontdekt heb. De vruchten van mijn persoonlijk ontwikkelingsproces kunnen namelijk ook een bijdrage leveren aan de groei en bloei van anderen. Kennis delen en doorgeven doe ik middels individuele begeleiding, trainingen en via het internet, zoals met de websites Groepsmaatschappelijk werk, Bewegen voor je brein en de Mediatheek op deze site. Door de landelijke beroepsvereniging van maatschappelijk werkers ben ik ondermeer vanwege deze ‘eigenschap’ in juni 2013 benoemd tot erelid van de BPSW
Wil je zelf ook met regelmaat interessant nieuws ontvangen via social media, like dan op

Mijn leven betekenis geven
Ik geef mijn leven telkens weer betekenis wanneer ik iets voor een ander blijk te betekenen met mijn tomeloze inzet, mijn betrokkenheid en mijn enthousiasme om kennis te delen. De volgende uitspraak van Nelson Mandela herken ik dan ook sterk en vormt een belangrijke drijfveer voor mijn werkzaamheden:
De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen”.

Prestatiegericht of procesgericht ?
Zowel in mijn sportieve leven als in mijn werkzaamheden zoek ik naar de juiste balans tussen beiden. Mijn prestatiegerichtheid heeft me naast resultaten en mijn persoonlijke records vele blessures en operaties opgeleverd. En tegelijkertijd heb ik juist door die tegenslagen ontdekt wat het proces-gericht-zijn je allemaal kan opleveren.

Authenticiteit
Wie ben ik nu wezenlijk, wat kom ik hier doen en hoe wil ik nu eigenlijk echt zijn vormen de vragen die richting geven aan een boeiende en voortdurende zoektocht. Terugkerende thema’s tijdens die zoektocht zijn mezelf ont-moeten, mezelf nog beter leren kennen en mezelf steeds meer laten kennen.

Reacties zijn gesloten.